Ubytování

Ceník

Ubytování pro registrované účastníky sjezdu je zajištěno ve škole a u místních.

 • Škola (tělocvičny, třídy) 50 Kč/osoba/noc

Při registraci dostanete na ruku pásek v barvě školy. Škola je letos pouze jedna (SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín), vejdeme se do ní všichni. Ohledně společného odchodu do školy v pátek večer dbejte pokynů moderátorů a osob, které školu hlídají. Cenné věci je možné si uložit do „trezoru“ – pokud o to stojíte, ptejte se na registraci.

Pokud budete mít zájem o ubytování na postelích u místních, budeme s vámi o podrobnostech komunikovat zvlášť. Prosíme však, nevyhledávejte tuto možnost, není-li to nutné.

Šatna

Otevírací doba šatny v kulturním domě:

 • Pátek 17.3022.30

 • Sobota 8.3013.00

 • Pondělí 8.309.30 a 13.0014.30

Je nutné

 • mít vlastní spacák, karimatku a přezůvky

 • ve třídách a tělocvičnách se pohybovat v přezůvkách, nikdy ne ve venkovní obuvi

 • chovat se tak, abychom zapůjčené prostory mohli vrátit v nezměněném stavu

 • respektovat spící a chovat se ohleduplně

 • dodržovat smluvenou hodinu příchodu a odchodu

 • dodržovat pokyny osob, které za školu odpovídají

Školu nám ředitel propůjčil s velkou ochotou, proto prosíme všechny ubytované, aby se ve škole chovali slušně, k příchodům a odchodům používali pouze dveře k tomu určené, nezůstávali ve škole po uzavření a všelijak jinak nepoškozovali pověst evangelické mládeže!

Otevírací doby

 • PÁTEK V NOCI 22.30–0.30 po zakončení dne, jednorázově v 1.00 a 1.30


 • SOBOTA RÁNO 7.00–8.30

 • V POLEDNE 13.00–13.45 pro nezbytné vyzvednutí zapomenutých věcí

 • NAVEČER 18.15–18.45 pro nezbytné vyzvednutí zapomenutých věcí

 • V NOCI 22.30–0.30 po zakončení dne, jednorázově v 1.00 a 1.30


 • NEDĚLE RÁNO 7.30–9.00

 • V POLEDNE 12.45–13.45 pro nezbytné vyzvednutí zapomenutých věcí

 • NAVEČER 18.15–18.45 pro nezbytné vyzvednutí zapomenutých věcí

 • V NOCI 23.00–0.30 po zakončení dne, jednorázově v 1.00 a 1.30


 • PONDĚLÍ RÁNO 7.30–8.30

pokyny pro účastníky

Ve všech budovách je zákaz kouření, užívání alkoholických nápojů a drog! Škola bude po dobu programu uzavřená. Otevře se vždy večer a ráno a několikrát během dne, aby si účastníci mohli vyzvednout zapomenuté věci.

 • ráno při odchodu si s sebou vezměte vše, co budete během dne potřebovat (sportovní oblečení apod.)

 • nežádejte hlídače škol o odemčení mimo uvedené časy

 • pokud z nějakého důvodu zůstanete v noci mimo školu, volejte na sjezdové číslo 605 999 204

 • pokud budete potřebovat přivolat pomoc a jste uvnitř školy, volejte na čísla uvedená na info tabulích ve škole

 • v pondělí ráno si vezměte s sebou na faru Horního sboru (Palackého 156/17) všechny věci, které si uložíte do šatny. Po skončení programu se již do školy vracet nebudeme.

 • za školu odpovídá Jeník Lavický

 • prostory: třídy, tělocvična

 • hygiena: umyvadla, WC, sprchy