O nás

Letošní Sjezd (nejen) evangelické mládeže pořádají koordinátorky sjezdu Lali a Ája pod záštitou města Vsetín, ve spolupráci s farními sbory ČCE Vsetín Horní sbor a Dolní sbor, s oddělením mládeže ČCE a s Celocírkevním odborem pro mládež (COM).

Základní myšlenkou projektu je celostátní setkání mladých lidí s mezinárodní a ekumenickou účastí. Obsahem setkání jsou workshopy, přednášky, diskuse, hudba, divadlo, film, duchovní programy a mnohé jiné. Probírána jsou aktuální témata týkající se života mladých lidí a jejich problémů. Za cíl si klademe vedení k samostatnosti, toleranci, budování základních etických maxim, rozvíjení ekumenických kontaktů, získávání kulturního rozhledu a schopnosti orientovat se v dnešní společnosti.

Kontakty

Oddělení mládeže – Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické (ÚCK ČCE)

Jungmannova 9, 111 21 Praha 1

Oddělení mládeže najdete ve 4. patře Husova domu.

Dary na organizaci sjezdu a práci s mládeží

Práce s mládeží, včetně Sjezdu, je závislá na mnoha faktorech – na úspěšných grantových žádostech, finanční podpoře církve, darech drobných dárců, dobrovolnickém nasazení a podpoře široké veřejnosti věřících. Tento projekt můžete podpořit i VY finančním darem. Možná jste již zvolili sponzorské vstupné na online přihláškách, ale přesto byste ještě rádi přispěli na práci s mládeží. Můžete tak učinit zasláním finanční částky na číslo účtu 190807357/0300 s variabilním symbolem 913300. Doporučujeme připojit text „darMládeži″ a Vaše jméno. V případě potřeby vystavíme na Váš dar potvrzení.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a podporují náš projekt!

poděkování

Náš dík patří především vedení města Vsetín a farním sborům ČCE na Vsetíně - Horní a Dolní sbor.

Autorem sjezdového loga a dalších grafických materiálů je Antonín Šmíd. Děkujeme!

Finančně podpořili sjezd

Benjamin Roll

Martina Vančová

Jakub Trusina

Rút Benešová

Jan Trusina

...

Za finanční podporu všem děkujeme!

Partneři sjezdu

SEM ČR

Mediální partneři